G. Carducci 20, 52210 Rovinj-Rovigno - Tel.: +385/52/813-277 - E-mail: smsir@pu.t-com.hr

Venerdì, 06 Marzo 2020 00:00

RINGRAZIAMENTO ALLA ZAGREBAČKA BANKA - ZAHVALA ZAGREBAČKOJ BANCI

Qualche giorno fa abbiamo ospitato la direttrice della succursale della Zagrebačka banka di Rovigno, signora Andrijana Zovko e la signora Sandra Mohorović, impiegata presso la banca.

La ragione della visita è stata molto importante per la nostra Scuola. Abbiamo avuto l'occasione di ringraziarle sentitamente per la donazione che ci ha fatto la banca e che comprende vari capi di arredamento (armadi, tavoli, sedie), computer ed altri accessori sono stati resi disponibili a seguito del trasferimento della banca in un'altra sede.

I mezzi donatici sono stati sistemati in più spazi scolastici, ma la maggior parte è stata utilizzata per il completamento dell'aula specializzata per le materie professionali nel campo dell'economia, commercio e amministrazione aziendale nel quale sono inclusi i nostri indirizzi del Perito economico e dei commessi.

Al momento della visita nell'aula la classe terza del perito economico stava svolgendo la materia Impresa formativa simulata nel corso della quale gli alunni, coordinati dalla prof.ssa Jasmina Sošić stavano simulando le attività di un'impresa.

Ancora un sincero grazie alla dirigenza della banca Zagrebačka banka di Rovinj-Rovigno.

Neki dan smo ugostili direktoricu poslovnice Zagrebačke banke u Rovinju, gđu Andrijanu Zovko i gđu Sandru Mohorović, službenicu banke.

Razlog posjete bio je iznimno važan za našu Školu. Imali smo priliku da im iskreno zahvalimo na donaciji koju je banka dala, a koja uključuje razni namještaj (ormari, stolovi, stolice), računala i druga oprema koji su bili na raspolaganju za donaciju nakon selidbe banke na drugu adresu/sjedište.

Sredstva za donaciju smještena su u više školskih prostora, ali većina se koristi u specijaliziranoj učionici za stručne predmete iz područja Ekonomije, trgovine i poslovne administracije koja uključuje naše programe Ekonomist i Prodavač.

 

 

 

IMG-0964c0bdd279523d2a36f4ffaa03c267-V

U vrijeme posjete u učionici se odvijala nastava iz predmeta Vježbenička tvrtka za treći razred programa Ekonomist tijekom koje su učenici, pod koordinacijom profesorice Jasmine Sošić, simulirali aktivnosti jedne tvrtke.

Još jedna iskrena zahvala upravi Zagrebačke banke u Rovinju-Rovigno.